Selecteer een pagina

Leven

Op dit moment ga ik doorheen een wonderlijke maar allesbehalve makkelijke fase.  Ik kan je al vertellen: er worden knopen doorgehakt.En dat zal ook hier voorzichtigmerkbaar worden … Waarom ‘voorzichtig’?Een bewuste keuze niette overrompelen.Want dit...

Kijk met je hart

Van een spontane pen …  Dichten, schrijven op deadline Het diepst uit hoofd en Hart in tijd gemeten,de Essentie als Mensvergeten … Wie wat waarom wilt,vragen uit beperkt verledenvoor een toekomstonbekend … Laat je pen nooit bepalen!Laat je woorden...

Onverschilligheid

Het nieuwe jaar krijgt langzaam vaste vorm al ziet zowat alles nog hetzelfde uit als het jaar net buiten gezwaaid.  Kerstballen weer ingepakt,lichtjes en slingers verdwenen.Wat nog heen en weer wordtgedeeld zijn de laatste wensen,soms oprecht, soms verplichtnaar de...

Laat elk willen en moeten los

Dit had een selfie kunnen zijn. Ik aan de kust, mijn hond, een hoed bij het frissere weer… Maar wat zou je wijzer wordendoor een beeld van mijn kale kop…?Misschien dat m’n ogen je zoudenraken of mijn glimlach wat warmtezou kunnen schenken… Laat...

Loslaten is vertrouwen

Wat houden wij mensen van woorden …  Ergens logisch, als lichaamstaal steeds meer in een verkeerd daglicht komtte staan, blijft enkel hetwoord over. Handig is ook dat je steedskunt ontkennen wat je ooithebt gezegd. Iets moeilijkerwordt het geschreven woord...

Vuur

 Vuur. En het Feest van Driekoningen. Wat hebben beide met elkaar te maken?  Even een maandjeterug in de tijd.Sinterklaas. De brave man schijntin Spanje te wonen maar danincognito. Hier totaal onbekend. Een paar weken latervolgt de Kerstman met voornamelijkwat...